Info om elavtal

Har du fått ett nytt alavtal genom oss?

Kraftrevison är en elmäklare som gör elrevisioner och elupphahandlingar. Detta görs 1 gång per år med olika elleverantörer.

2013 beställdes en elupphandling av Kraftrevision, till deras kunder som hade det i sin tjänst. I november 2014 skickades ett brev ut till alla kunderna KR Energiförvaltning skulle upphandla el till, inklusive er. Detta betyder att KR Energiförvaltning är ansvarig för er upphandling av elavtal.

Jag har Mölndal Energi och har blivit bytt

KR Energiförvaltning har under 2018 sagt upp avtalet med Mölndal Energi om leverans av Kraftrevisions kunder. Detta innebär att alla Nordisk Krafthandel AB kommer att leverera el till er.

Har du sagt upp din fullmakt så tecknas inget nytt avtal eller förlängs avtalet. Avtalet om elleverans löper tills bindningstiden är slut.

Har du ej sagt upp ditt avtalet eller återkallat fullmakten kommer ett nytt avtal tecknas med Nordisk Krafthandel. Se www.nordiskkrafthandel.se för mer information och avtal och villkor.

Jag vill säga upp mitt avtal och återkalla fullmakt, detta kan du göra här

 

F.A.Q.

Här finner du svar på de vanligaste frågorna. Hittar du inte ditt svar här kan du kontakt oss nedan.

Jag har redan sagt upp, varfölr är jag bytt?

För att en uppsägning skall vara giltig skall den skickas med brev till oss. Har detta ej skett är er uppsägning inte giltig.

Vi har ändrat våra rutiner och du kan säga upp ditt avtal online genom att klicka här

Jag vill ha tillbaka originalfullmakten

KR Energi har ingen originalfullmakt, vi har en transportfullmakt från Svensk Kraftrevision.

Kommer jag få någon avgift om jag säger upp avtalet/fullmakten?

Ni kommer inte få någon avgift om ni säger upp avtalet. Bryter ni däremot avtalet i förtid är det väldigt höga straffavgifter. Så det är inte något vi rekommenderar.

Kraftrevision har ju gått i konkurs, då gäller inte det här längre

KR Energiförvaltning har innan konkurs fått i uppdrag att förvalta Kraftrevisions kunder. Ni har samma villkor som tidigare.

Jag har sagt upp avtalet för länge sedan!

Har ni gjort en giltig uppsägning, skall ni ha fått en kopia på uppsägningen. Ni kan kontakt oss här så hjälper vi er.

Det här skulle ju bara gälla ett år

I avtalsvillkoren på baksidan står det att avtalet är löpande som förnyas årligen tills det sägs upp. Vill ni säga upp ert avtal kan ni göra det här.

Vi har flyttat från adressen som står i utskicket

Vi kommer bara leverera el där erat org-nummer står som förbrukare, är ni inte kvar på den gamla anläggningen kommer vi inte kunna leverera dit. För att det ska bli rätt undrar jag vilka orter ni finns på i nuläget.

Vi har nyligen köpt bolaget

Avtalet är inte tecknat på den gamla ägaren som person, utan det tecknades för bolaget. Bolaget finns kvar och därför finns också avtalet kvar till det sägs upp.

Contact Us

Fyll i uppgifterna nedan

13 + 1 =

Använd formuläret till vänster för att komma i kontakt med oss

Du kan chatta med oss genom att klicka på blå ikonen i högra hörnet